Waxing

 (Lycon wax products)

 • Eyebrows        £11
 • Upper lip or chin        £7
 • Chin and upper lip        £12
 • Bikini (hot wax)        £15
 • Hollywood (hot wax)      £35
 • Brazilian (hot wax)      £35
 • Underarms (warm wax)        £11
 • Underarms (hot wax)        £14
 • Forearms        £13
 • Full arms        £22
 • Full legs        £30
 • Half legs        £15
 • Full legs and bikini        £45
 • Chest        £15
 • Full back        £25 to £30